Loading...

banner sagkampanj 2019 NO webshop smal-985px

Bygg ut og tilpass sagutstyret etter ditt eget behov

Big Mill System er et gjennomtenkt system som består av beslag, linjaler, stag og annet tilbehør som er tilpasset Tømmerjiggen og gjør det mulig ved et senere tidspunkt å bygge ut og tilpasse sagutstyret slik at det er tilpasset deg og dine behov. Big Mill systemet er utviklet med 2 hoveddeler. En som er tilpasset saging av normale stokker og en annen som er tilpasset saging av stokker med stor diameter.
Vi har satt sammen fire ulike pakker etter bruksområdet. Pakken kan bygges ut ved senere behov.
Hvilken pakke passer deg og dine behov?

Big Mill Tømmerjigg

Big Mill Tømmerjiggen sager fort og nøyaktig for en liten investering. Tømmerjiggen er passelig for stokker opp til 50 cm, men det finnes egentlig ingen øvre grenser for hvor store stokker som kan sages. De fleste motorsagene med to sverdmuttere passer for saging med Tømmerjiggen og Big Mill Systemet.

 

Gå til Big Mill Tømmerjigg

Big Mill Basic

Med Big Mill BASIC kan du dele opp en tømmerstokk til ukantet bord eller sage en blokk som kan brukes til tømmerhus eller dele opp til kantete planker og bord. Høydeinnstillingen er rask og presis i faste trinn som forenkler innstillingen. Systemet passer for saging av både normale som overgrove tømmerstokker. Sverdlengde opp til 90 cm kan benyttes.

 

Gå til Big Mill Basic

Big Mill LSG

To sammenkoblete Tømmerjigger. Perfekt når store tømmerstokker skal deles opp. Maksimalt dybde på sagsnittet er 8 tommer eller 20 cm. Du kan enten sage brede ukantete planker, eller sage en blokk som du etterpå deler opp til vanlige planker eller bord ved å bruke en av Tømmerjiggene. Med 90 cm sverd kan 75 cm brede sagsnitt utføres.

 

Gå til Big Mill LSG

Big Mill Pro

Med Big Mill PRO klarer du det meste. Du kan sage brede snitt gjennom hele tømmerstokken som holder mål på millimeteren. Systemet inneholder en Logosol LSG med to Tømmerjigger, beslagene til BIG Mill Basic og forlengende armer som justerer de to linjalene på hver sin side av tømmerstokken, samt to ekstra kraftigere festeplater for tømmerstokkendene.

 

Gå til Big Mill Pro

nyhetsbrev banner no-985px

Norlog AS | Sandefjord | Inderøy | Telefon: 47 87 50 00 |