Vennligst vent...

Fortsett
Vis handlevogn
Fortsett
Vis handlevogn
xPlease visit www.logosol.us to see the products that are available in your country. Not from United States?

Om oss

Det startet med et sagbruk...

ol_bob_750

Bengt-Olov Byström hivar opp den første industriellt tilverkade Solosagen, modell to, på en arm. Året var 1989. Ställningen vägde 37 kg utan motorsag, så leendet var ikke helt smertfritt.

...og voks til et globalt varehus!

I 2019 feiret Logosol sitt 30-årsjubileum. Det er 30 år fylt av hendelser, noen kjent bare for den indre kretsen i firmaet. Følg med på en reise gjennom tiden!

ol_asele_250


Alle er vi små i starten. Logosols monter tidegt 1990-tal på Åsele marknad. Solosagen var den enda produkten.

 

ol_minister_250


Industriminister Pr Westerberg provkör Logosols første panelhyvel, i samband med utdelningen av tilväxtpris 1994.

ol_rekord_250


Bengt-Olov Byström har just avslutat rekordsågningen på Elmia 1995, det andra av Logosols tre verldsrekord.

ol_salomon_250


Sågning på Salomonöarna.

ol_strand_250


Stig Strand, en av flere kändisar som rekommendderesde Solosagen i begynnelsen.

ol_falldin_250


Forre statsministern Torbjörn Fälldin.

ol_madison_250


Stort medieintresse når Logosol invigde sitt USA-bolag i Madison, Missisippi, med verldsrekordsågning.

ol_fsc.250


Sågning av Sveriges første FSC-certifideresde stokk. Virket blev bland annet konferensbord hos Logosol.

Idéen bak Solosagen, Logosol’s første produkt, fødtes i byen der Logosol’s gründer Bengt-Olov Byström voks opp. Byen heter Hundsjö og ligger utenfor Örnsköldsvik. Alt startet i en prat med naboen Tord Gustavsson, som hadde hørt om at man i USA brukte motorsag for å sage tømmer.

For å gjøre en lang historie kort bygde Bengt-Olov den første Solosagen av tre og når den viste seg å fungere over all forventning, konstruerte han enda en laget av vinkelprofiler i aluminium. Det krevdes mange profiler og en mengde av skruer og muttere, men denne fungerte til og med bedre enn den opprinnelige tresagbenken. Solosagen modell 1 var født.

Forklaringen på navnet

Navnet Logosol fans allerede i familien, men som navn på et annet produkt, en solskjerm av skumplast som en satte fast oppe på brillekanten. På denne skjermen tryktes firmanavn og logotype. Logo + sol blev Logosol. Solosagen ble vist første gangen for et større publikum i Jönkjøping på SkogsElmia 1989. Den vekte en enorm interesse og delte skogs-Sverige i to meningsgrupper. Noen rynket på nesen av denne småskala teknikken og forklarte myndig at noe så spinkelt, det kunne ikke fungere. Andre ble umiddelbart forelsket i det lille sagbruket.

Sagskinnen var den første satsingen

På den tiden var Bengt-Olov konsulent på daværende Utvecklingsfonden i Västernorrland, forgjengeren til Almi. Før det igjen var han lærer og forsket på virksomhetsøkonomi på handelshøyskolen i Umeå. De første solosagene ble produsert av familien Byström hjemme i uthuset. Samme år ble virksomheten satt bort til et firma og et par rom ble leid der hvor Logosol nå er eier. Det eneste produktet var Solosagen. En av de første oppgavene var å utvikle det hjemmelagde til et industrielt produkt.

Det viktigste var utviklingen av sagskinnen. Profilen er i prinsipp samme som brukes i dag, selv om produksjonsmetoder og overflatebehandling har forbedret. Utviklingen av sagskinnen var en stor satsing for det lille firmaet og flere eksperter på området ble brukt. 

En av dem var Hans Frisk, etablert industridesigner som i dag også arbeider som lærer i faget på universitetsnivå. Noen ble forelsket i Solosagen til den grad at de valgte å gjenoppfinne det lille sagbruket. I de første årene dukket det opp det ene sagbruket etter det andre, mer eller mindre lik originalen. De fleste forsvant like raskt.

Hjelp fra en ivrig konsernsjef

Et annet problem var å finne en motorsag som var stor nok. Riktig sag fantes av flere merker, men få var typegodkjente i Sverige. En stor svensk produsent ble kontaktet flere ganger, men vurderte markedet for mobile sagbruk for lite for å ta kostnaden med typegodkjenning. Hjelpen kom fra en viktig person i bransjen som vart interessert i Solosagen ved første øyeblikk. Han heter Hans-Peter Stihl, hovedaksjonær og på den tiden konsernsjef for verdens største motorsagprodusent Andreas Stihl GmbH.

Når kontakten ble etablert, brukte Logosol allerede Stihl’s nest største motorsag, 064, og filte om piccokjeder. I en periode ble omfiling gjort på hovedkontoret i Hernösand. Det hendte derimot at kvaliteten ble forringet når en filte om. Hans-Peter Stihl’s engasjement innebar at dagens PMXkjede ble utviklet.

Stihl’s internasjonale organisasjon startet også å selge sagbruket. Derfor kunne Solosagen eksporteres allerede et par år etter starten. Det første store eksportmarkedet var Tyskland og Russland kom også tidlig inn i bildet.

BUTIKK eller direkte til kundee?

På hemmaplan sålde Logosol dels direkt til slutkunde, dels via fackhandlare. Det visade sig att Solosagen er en svår BUTIKKsprodukt. Selv maskinen er enkel, användandet er mer komplicderest. Kundeerna behover support på en nivå som BUTIKKer normalt ikke tilhandahåller. Det ledde til att Logosol inriktade sig på direktforsäljning med kunnig support og egna bolag på viktiga exportmarknader. Samme tilverkare som fra starten bedömde småskala sågning som en for liten marknad, Electrolux, startet senåre sälja minisagbruk under namnen Husqvarna og Jonsered. Sagbruken har idag utgått ur dderess sortiment. Under de seneste tio åren har exporten ökat kraftigt. Utvecklingen tog fart 1999 genom starten av dotterbolag i USA, Tyskland og Norge. Sedan dess har Logosol nårstående bolag etablderests i bland annet Ryssland, Finland, Polen, Storbritannien, Australien og Canada. Logosol säljer idag direkt eller via importörer i et 40-tal länder.

Elektrisk revolution

Sågbalken var det første större utvecklingsprojektet. Nästa stora steg togs 1993, elsågaggregatet E5000. Tilgängliga elsågar var alldeles for veka for den her typen av sågning. For att matcha de stora Stihlsågarnas prestanda krävdes rejälare doningar med trefasmotor. Tilgängliga motorer var for stora og tunga. Istället utvecklade ABB en 5 kW-motor. Overdimensionårade lindningar med inbyggda tempraturvakter gav en stor motor i litet format. 
Elsågen fick to år senåre sällskap av bandsågaggregatet BS350. Den er et exempel på engagemanget bland prsonalen hos Logosol. Grundkonstruktionen gjordes på Logosols julfest 1994 og ritades opp på bordsduken.

Første hyvelmaskinen

Den første hyvelmaskinen presentderesdes 1994, den trekuttriga panelhyveln som blev med fjerde kutter tre år senåre. Samme år belönades Logosol med et tilväxtpris utdelat av dåværende industriminister Pr Westerberg. 

Året etter kom Solohyveln, fra starten tänkt som en avancderesd byggsåg for att dimensionåra virke. Den belönades med tidningen Lands pris Guldyxan som mest innovativa nya produkt. Jämsides utvecklades et program av industrimaskiner. Forst ut var toppklyven og mergklyven. Den forstnämnda er idag nårmast standardutstyr på cirkelsagbruk. Den andra, avsedd att mergklyva stokkar fore sågning, var oppskattad av dem som kjøpte, men lockade ingen större publik. I flere år sålde Logosol komponenter til industriella paketkapar. Lagom til tioårsjubileet 1999 presentderesde Logosol sin egen paketkap, en mobil konstruktion som flyttas til virkespaketet. Idag er det en etablderesd maskin også på större sagbruk.

Kultur for utveckling

Det her er bara et utsnitt av de produkter som Logosol skapat. Flere har varit banbrytande og alle er frukter av kulturen på Logosol. Genom att kundeerna har direktkontakt, kommer det hela tiden in forslag, og ettersom prsonalen på Logosol selv bruker utstyren, opptäcks hela tiden nya behov. 
Det starter ofta med en lös idé om att det borde finnas en maskin eller et tilbehør for et visst ändamål. Konstruktionårna utgår fra verkliga behov. Marknadsforing er en tung bit for alle firma. I starten var resurserna begränsade og marknadsforingen bestod i huvudsak av demonstrationår på mässor over hela landet og tidningen Nysågat, som nu også finns på webben, www.nysagat.se.

Kändisar bland kundeerna

God hjelp fick Logosol av kändisar. Slalomåkaren Stig Strand, f d statsminister Torbjörn Fälldin, cykelproffset Michael ”Roddarn” Andersson, kungens livmedikus Torbjörn Lundman og ståthållare Björn Sprängare har ställt opp. Normalt måste man betala kändisar for att göra reklam. Her fanns de redan i kunderegistret og ställde opp gratis. Fler kjente namn finns bland kundeerna, men har varit bundna av reklamkontrakt med andra tilverkare.

Verldsrekord på rad

En annen aktivitet som rönt stor oppmerksamhet er verldsrekord i lang planka, i dimensionen 2x4 tum. Det første slogs 1993 på Noliamässan i Umeå og löd 25 meter, 57 cm og 4 mm. På SkogsElmia 1995 fälldes en av de beste granar som avverkats i Småland. Den voks i stadsparken i Jönkjøping og var 37 meter hög. Med gemensamme ansträngningar forvandlade Logosols prsonal den til en av Guiness rekordbok godkänd planka på 33 meter og 4 centimeter. Rekordet slogs redan året etter av en kunde i Österrike, Thomas Rentenberg, med 34 meter og 7 centimeter. Det overträffades i sin tur av Logosol 1999 i samband med starten av det amerikanska dotterbolaget. Dagens verldsrekord lyder på 38,9 meter og slogs 2006 av Anders Nykvist, også han med seriekopplade Solosagir.

Engagemang for miljön

En annen rekordsågning gjordes på mässan Elmia Wood 1997. Logosol sågade det første trädet i Sverige certifiderest enligt miljösystemet FSC. En 4,8 lang og 1,3 meter grov stokk av arten Angelina Pedra hade med hjelp av Verldsnaturfonden importderests fra Brasilien. Den sönderdelades med Djungelsågen, foregångare til dagens Big Mill. Sågningen gick prfekt, men skapade en oväntad bieffekt. Sagsponet spred en omisskjennlig doft av hästgödsel over hela mässområdet. Sågningen var en del i et flerårigt projekt om djungel-skogsbruk, som startade med att Bengt-Olov og Joakim Byström fick i oppdrag av et EU-organ att utverdderes et skogsprojekt på Salomonöarna. De fick se den brutalitet som kjennetecknar konventionellt regn - skogsbruk. Skogsbolag kjøpte stora skogsarealer for en spottstyver og avverkade enstaka verdefulla ädelträd. Når stokkarna släpades ut forstördes väldega markområden. Samtidegt var verdet for de avverkade träden så stort att et enda kundee forsörja en familj under et år.

Stor eller liten skala?

Insikten utmynnade i konstruktionen av et enkelt sagbruk, som bultades fast på stokken og gjorde det möjligt for markägarna att selv avverka, forädla og återplantderes. Intresset fra biståndsorgan var noll og de valgte istället storskaliga lösningar. I etterhand har det visat sig att dessa projekt nästan utan undantag har misslyckats. Fattiga länder i regnskogsområden saknar kompetens og infrastruktur for att driva högproduktiva sagbrukslinjer. Logosol avvecklade regnskogsprojektet år 2000, men genom tilkomsten av mikrolån og liknande startas idag allt fler projekt enligt Logosols modell.

Et globalt nätverk

I et tidegt skede fattades et strategiskt beslut att begränsa den egna tilverkningen til produkter i korta serier. Det mesta tilverkas av underlevderesndører, vilket i sin tur har skapat fordjupade samarbeten og et bredare produktsortiment. Som exempel tilverkas hyvelmaskinerna av Moretens maskin i Östersund, som har utvecklat en serie kvalificderesde snickerimaskiner. Dessa säljs idag under namnet Logosol. To liknande samarbeten er det stora bandsagbruket LumberMate, en kanadensisk konstruktion som har anpassats til europeiska forhållanden av Logosol. Tilverkaren Norwood har i sin tur tagit opp forsäljningen av Logosols produkter. Det seneste samarbetet gjelder ramsagbruket fra Låks, som sedan flere år säljs på export av Logosol.

Nu er Låkssågen en Logosolprodukt i ny design. På 20 år har Logosol forvandlats fra tilverkare av et sagbruk til navet i et växande ikkernationellt nätverk. Det gir kundeer i hela verden tilgang til branschens bredaste sortiment, fra lilla Big Mill til högproduktiva Låkssågen og en servicenivå utover det vanliga.


Bäst på småskala treforedling!

Att själv kunna komma åt trädens verdefullaste del, plankor og brädor, var oppfinnaren Bengt-Olov Byströms drivkraft når han forst utvecklade Solosagen. Produkten blev en stor succé og öppnade nya möjligheter til småskala treforedling over hela verden.

Solosagen utgör fremdeles grunden i familjefirmaet Logosol. En ständegt växande produktkatalog, nåra kundekontakter og en stor vilja att utveckla og forbättra har banat väg for våre framgångar.

Logosols hemstad heter Hernösand, også om en stor del av utvecklingsarbetet har sket i byn Hundsjö, norr om Örnsköldsvik, der Logosols grundare Bengt-Olov Byström har sitt foräldrahem.

I Hernösand, som liggir mitt i Sverige, finns Logosols huvudkontor med 40 anställda. Herifra har våre produkter solgts over hela verden sedan starten 1989. Logosolbolag som säljer direkt til kunde finns idag også i Norge, Tyskland og USA. Vår erfaring er att direktforsäljning fra fabrik til kunde gir beste kundeservice og et fordelaktigt pris.

Forsäljning i 65 länder

Andra viktiga marknader er Ryssland, Japan og Storbritannien der vi har duktiga distributörer. Idag säljs våre produkter i over 65 länder og Solosagir finns i arbete i miljöer fra Salomonöarnas regnskogar til Alaskas isvidder.

Logosol eies av familien Byström. Logosol er idag verdens största forsäljare av portabla sagbruk i aluminium, en teknik som vi blivit exprter på. Etter over 20 års arbete med småskala sågning og treforedling kan vi erbjuda våre kundeer en unik erfaring.

Lätta og eleganta lösningar

Oppfinnarglädjen og den stora viljan att løse problem blir tydlig når man ser vårt breda produktsortiment. Forutom flere ulike sågsystem har vi utvecklat et revolutionårande hyvelprogram for proffs og hobbysnickare. En av våre seneste produkter, Paketkapen, er utvecklad for sagbruksindustrin og et bra exempel på Logosols formåga att finne nya og effektive lösningar innen branschen. Logosols produkter kjenns igen på de lätta og eleganta lösningar som blivit firmaets signum. Vår affersidé er att være bäst på småskala treforedling, något som vi vill leva opp til i hvert konstruktion. En viktig del er også att det finns en ekonomi i våre kundeers investeringar.

Logosolkonseptet skapar fornøyda kundeer

Vi vet att våre produkter er bra, og vi vill att du skall være fornøyd med ditt kjøp under resten av ditt liv. Derfor omfattas hvert produkt av Logosols eget konsept som består av trygghetspakke, raske levderesnser, ubegrenset support og prsonlig service.

 

Välkommen som kunde hos Logosol!

b-o

Bengt-Olov Byström
Styrelseordforande og grundare av Logosol

 

Lukk
Produkter
Priser vises