Vennligst vent...

Fortsett
Vis handlevogn
Fortsett
Vis handlevogn
xPlease visit www.logosol.us to see the products that are available in your country. Not from United States?

Garantibetingelser

Garanti er en selvfølge for oss!
Logosol har alltid vært kjent for sin fantastiske kvalitet, og det er vi stolte av! Likevel jobber vi aktivt for stadig å forbedre kvaliteten, og derfor kan vi nå tilby 5 års garanti.

5 års garanti

Du kan registrere produktet ditt hos oss og utvide garantien fra standard to år til hele fem år! Det betyr tre års ekstra trygghet. Vi er sikre på at produktene våre holder høy kvalitet takket være vårt fokus på å bygge robuste maskiner som monteres i vår egen fabrikk med omfattende kvalitetskontroller. Den utvidende garantien gjelder kun hvis du registrerer produktet innen 30 dager etter fakturadato.  Registrer maskinen din gratis nå! Det er vel verdt det! Garantien på 5 år dekker våre premiumprodukter som omfatter båndsagbruk, motorsagbruk, høvler, Big Mill Wide Slabber, elektrisk sag, tømmerhusfreser, matere, hydrauliske pakkebåndsagbruk, Easy Set, Pro Set, Pro Feed, pakkekapp.

Registrer produktet ditt her »

 

 

Teksten nedenfor beskriver vilkårene og omfanget av vår garantiforpliktelse. Det er viktig å merke seg at disse vilkårene ikke begrenser de lovbestemte rettighetene som sluttkunder av våre maskiner kan ha i tilfelle feil. Sluttkundene har rett til å gjøre disse lovbestemte rettighetene gjeldende kostnadsfritt og uten at det berører garantien vi tilbyr.

Elektriske motorer og komponenter

Garantien dekker installasjonsfeil i det elektriske systemet. Elektriske komponenter som motorer, kontaktorer og styringer er svært driftssikre og har lang levetid ved riktig bruk. Garantien dekker ikke feil som skyldes feil elektrisk tilkobling, overoppheting eller vannskader. Se nedenfor.

Det er viktig at det elektriske anlegget har riktig spenning og strømstyrke, og at ingen spenningsførende deler utsettes for flytende vann. Vær derfor forsiktig fra starten av.  

Elektrisk tilkobling

Som eier av maskinen er du ansvarlig for at den har riktig strømforsyning. Hvis en elektrisk motor eller en kontaktor svikter, bør du kontrollere at den får riktig spenning og strøm i alle faser. Skadet tilkoblingsledning, feil dimensjonert tilkoblingsledning eller utilstrekkelig kapasitet i boligens stikkontakt kan føre til at motorer og komponenter svikter.

Fukt

Når forseglede deler som kabinettet til elektriske komponenter eller motorhuset oppbevares utendørs, eller i andre fuktige miljøer eller der det er temperaturforskjeller, kan det samle seg vann i kabinettet på grunn av kondensering av vanndamp i luften. Løsne dreneringspluggen til den elektriske motoren med jevne mellomrom, hvis den finnes, og kontroller at det ikke har samlet seg kondens i kabinettet, eller den elektriske motoren, før du slår på strømmen.

Garanti mot rust

Garantien gjelder hvis den rustangrepne delen mister sin funksjon eller ruster gjennom. Dette betyr at produktet ikke lenger kan oppfylle sitt tiltenkte formål, eller at rusten har trengt gjennom materialets overflate og dannet et hull.

Utelukkelser

Garantien gjelder ikke hvis produktet brukes på en annen måte enn det som er angitt i bruksanvisningen, hvis sikkerhets- og vedlikeholdsinstrukser ikke følges, hvis maskinen er modifisert eller endret på noen måte. Garantien gjelder heller ikke hvis produktet utsettes for korrosive stoffer, ekstreme temperaturer eller overdreven fuktighet.

Garantikrav

For å reklamere på garantien må du kontakte vår kundeservice og sende inn kjøpsbevis, en beskrivelse av problemet og bilder av den rustne delen. Vi vil deretter inspisere produktet og avgjøre om garantien er gyldig. Hvis garantien er gyldig, erstatter vi produktet etter eget skjønn.

Krav til vedlikehold

Garantien er betinget av at produktet vedlikeholdes i henhold til bruksanvisningen. Manualen inneholder instruksjoner om hvordan du rengjør, oppbevarer og beskytter produktet mot rust. Du må følge disse instruksjonene for å sikre produktets levetid og ytelse.

Unntak fra Logosols garantivilkår

  • For motorer og motorsager gjelder produsentens betingelser.
  • Garantien gjelder ikke for industriell bruk.
  • Garantien gjelder ikke hvis det brukes sverd, kjeder og båndsagblader fra en annen leverandør enn Logosol.

For å gjøre krav på rettighetene som dekkes av denne garantien, må du som kunde rapportere eventuelle feil til vår kundeservice.
I tillegg må garantibeviset, kjøpskvitteringen eller annet salgsdokument som tydelig viser leveringsdatoen eller i det minste kjøpsdatoen, fremlegges i forbindelse med reklamasjonen. Dette er en viktig forutsetning for å sikre at garantikravet kan håndteres effektivt og korrekt.

Vår kundeservice og våre forhandlere står til din disposisjon også etter at garantien er utløpt.

Lukk
Produkter
Priser vises