Loading...

Sänk effektbehovet med tidsfördröjning

Äntligen finns det en grenkontakt med master-slavefunktion och tidsfördröjning även för 3-fas.  Den minskar risken att bränna säkringar och minskar springet för att slå av och på maskiner.

masterslave
Master-slave grenkontakt.

Master-slave innebär att en av kontakterna i grendosan reglerar de övriga. När maskinen, som är ansluten till masterkontakten slås på, startar strömmen på de övriga kontakterna.  Det här är en spridd lösning för datorer, hemmabiosystem och annan utrustning för vanlig stickpropp. Motsvarande lösning för trefas ställer högre krav, eftersom det handlar om mer effektkrävande maskiner med höga startströmmar.
Logosol presenterar nu ett grenuttag för trefas med  tidsfördröjning på slavkontakterna. Den har master och slav för både enfas och trefas. Eldrivna maskiner förbrukar mest ström vid start. Genom tidsfördröjningen minskar startströmmen och därmed effektkraven. En liknande lösning finns redan på Logosols bandsåg LM40 med dubbla elmotorer, E-Twin. Logosol har även en stabil och fukttät enfas grenkontakt med samma funktioner.
Observera att trefasmaskiner med fungerande 0-spänningsbrytare måste startas separat efter att ha stängts av så här. Master-slavekontakten sköter ändå stängningen med 3-4 sekunders fördröjning, vilket är en fördel för till exempel spånsugar.

 

Banner bestall-produktkatalog 2016 2017 NO foot

Norlog AS | Sandefjord | Inderøy | Telefon: 47 87 50 00 |