Loading...

Drakarnas drottning besökte Sverige för att lära sig att bygga ett hållbart Bhutan

Konungariket Bhutan tar hjälp av Solosågen för att modernisera landet och höja bruttonationalprodukten av lycka. Drottningmodern besökte Sverige i slutet av oktober för att lära sig mer om ekologiskt byggande och småskalig träförädling.

 

bhutan_logosol3

Drottningmodern och hennes följe av i huvudsak damer var mycket intresserade av Solosågen. En av dem, Chime P Wangdi, generalsekreterare i Tarayana-stiftelsen, bad att få provköra.

 

bhutan_logosol2

Bengt-Olov Byström från Logosol fanns på plats för att demonstrera.

 

bhutan_logosol1
Drottningmoderna från Bhutan och arkitekten Anders Nyquist, som sedan många år samarbetar med Logosol.

Bhutan är ett av världens minsta och mest slutna länder med knappt 700 000 invånare. Det var fram till 2008 en enväldig monarki, inklämd mellan Indien och Kina i östra delen av Himalaya. Befolkningen är i huvudsak småbrukare och landet har knappt någon industri. De största resurserna är vattenkraft och skog, men dessa utnyttjas bara i blygsam omfattning.

Lyckan är viktigast

Kung Jigme Singye Wangchuck tog 1998 initiativet till att öppna och demokratisera landet. Han och drottningen Ashi Dorji Wangmo Wangchuck abdikerade 2006 och efterträddes av sonen Jigme Khesar Namgyal Wangchuck. De första demokratiska valen genomfördes 2008.
Den forna drottningen bär nu titeln drottningmoder och arbetar genom stiftelsen Tarayana för att modernisera Bhutan. Målet är inte ekonomisk tillväxt utan största möjliga lycka. Landet har därför infört begreppet bruttonationallycka.
Som ett icke industrialiserat land har Bhutan chansen att gå direkt till ett ekologiskt hållbart samhälle. Som exempel används knappt något bekämpningsmedel i jordbruket. Det finns också en lag om att minst 60 procent av landet ska vara beskogad. Landets ledning vill inte ha storskaliga lösningar som förstör en orörd idyll.

Hjälp från Sverige

Drottningmodern och hennes stiftelse har tagit hjälp från Sverige. Anders Nyquist är en av landets mest erfarna arkitekter inom ekologiskt byggande. Han samarbetar sedan många år med Logosol.
– Logosols småskaliga lösningar passar perfekt i Bhutan. Där finns knappt några vägar, däremot mycket skog som idag förädlas med ålderdomliga metoder, berättare han.
Anders och hustrun Ingrid besökte för en tid sedan Bhutan för att presentera sina idéer. Landets högsta ledning blev så intresserad att drottningmodern beslutade att på ort och ställe studera vad Anders Nyquist åstadkommit i hemlandet.
Hon anlände i slutet av oktober, för att besöka Rumpans ekoby söder om Sundsvall, där Anders och Ingrid förverkligat sina tankar om ekologiskt byggande. Dessutom besöktes Laggarbergs skola i Timrå, en av landets mest kretsloppsanpassade byggnader.
Solosågen var en av huvudpunkterna vid besöket i ekobyn. Logosols grundare Bengt-Olov Byström fanns på plats för att demonstrera det sågverk paret Nyqvist i många år använt i sitt eget byggande. Drottningmodern och hennes följe av i huvudsak damer var mycket intresserade. En av dem, Chime P Wangdi, generalsekreterare i Tarayana-stiftelsen, bad att få provköra Solosågen.

Passar kvinnor

I traditionella kläder ställde hon sig obekymrad om sågspånet vid sågverket och vevade fram motorsågen.
– Det här är perfekt för Bhutan. Sågverket gör det möjligt för kvinnor att delta i utvecklingen av vårt land, var hennes reaktion.
Drottningmodern frågade ut Bengt-Olov Byström om hur det lilla sågverket används i andra länder. Han berättade om hur man i Afrika och Ryssland till låg kostnad och snabb återbetalning förädlar skogen lokalt, vilket skapat arbetstillfällen och bidrar till samhällsutvecklingen.
– Vårt land har råd med den här tekniken och våra lantbrukare kan använda den, summerade drottningmodern.
Nästa steg är att använda Solosågen för att bygga energisnåla och jordbävningssäkra bostäder med traditionellt utseende, istället för att göra samma misstag som andra att importera storskaliga lösningar av stål och betong. Målet är inte maximal tillväxt utan högsta bruttonationallycka.
Drottningmodern från Bhutan avslutade sin vistelse i Sverige med lunch hos det svenska kungaparet.

nyhetsbrev banner no-985px

Norlog AS | Sandefjord | Inderøy | Telefon: 47 87 50 00 |