Loading...

Mittförlängning M7 0,5 m – Logosols mest missförstådda produkt!

mittforlangning_300

Så använder du Logosols förlängningar:
* Vill du såga över 7 m långa stockar, använd en 2 m förlängning med en extra stockhylla.
* Vill du såga 8,5 m, använd en 2 m förlängning med en extra stockhylla, två mittförlängningar och två 0,5 m linjalförlängningar.
* Vill du öka precisionen ytterligare använd dessutom nya X550.

Sågverket blir i alla ovanstående fall väl avvägt. Om du har flera aggregat på sågverket samtidigt, t.ex. kedjesåg + fräs eller kedjesåg + bandsåg kan det vara bra med en 1 m  linjalförlängning i ena änden så att en del av den kan användas som parkeringsplats för det aggregat som inte används.

 

Mittförlängning  0,5 m
Art.nr: 4507-000-0500
Linjalförlängning 0,5 m
Art.nr: 4507-000-0600
2m förlängning med stockhylla
Art.nr: 4507-000-2000
Saxstöd X550 HD (Nyhet)
Art.nr: 4500-070-2000

 

Varför skall man ha en 0,5 m mittförlängning när en vanlig 0,5 m förlängning bara kostar hälften så mycket?


Solosågen är konstruerad för att såga stockar som är 4,5-5 m. Naturligtvis kan man såga både längre och kortare stockar men i grundutförandet är den optimerad för just den längden.
I Ryssland är stockarna oftast 5,5-6 m långa. För att kunna presentera ett väl avvägt sågverk som är anpassat för den längden måste stockhyllorna flyttas isär från 2 till 2,5 m. Linjalen förlängs samtidigt med en halv meter i varje ände. Du får då ett 7 m långt sågverk där stocken ligger i jämvikt med minimalt nedhäng.
Antagligen är det namnet som förvillar. Den borde inte heta förlängning. Stockhylls-isär-flyttare vore ett mer passande namn men det känns lite besvärligt i munnen. Mittförlängningen är alltså mer en anpassning av stockhyllornas avstånd än en förlängning av linjalen.
 

Betydligt bättre sågresultat i kombination med andra linjalförlängningar

Så fort sågverket förlängs på ändarna skall också stockhyllorna flyttas isär. Alla som förlängt sitt sågverk på ändarna borde också ha en mittförlängning. Skillnaden i förbättrad precision och förenklat handhavande är större än man kan tro. Mittförlängningen består av tre delar: Förlängning av linjalen, förlängning av justerstaget och förlängning av kryssbalken. Skarvarna är mycket starka och påverkar inte sågverkets stabilitet eller hållfasthet.

 

nyhetsbrev banner no-985px

Norlog AS | Sandefjord | Inderøy | Telefon: 47 87 50 00 |